TSO (tussenschoolse opvang / overblijf)

Tussen-Schoolse Opvang (overblijven).

De overblijf (TSO) wordt op onze school door POS (Pauze Op School) georganiseerd. Om te kunnen overblijven, moet uw kind officieel ingeschreven staan bij POS. Op school kunt u hiervoor de benodigde formulieren krijgen. Ook kunt u ze zelf downloaden onderaan deze pagina.

De coördinator van POS is voor beide locaties mevrouw Corrie van de Giessen. U kunt haar bereiken via de volgende telefoonnummers:

06-39 46 43 73 (locatie Valkweg)
06-39 46 43 74 (locatie Waalslaan)


Bij afmelding (bv. bij ziekte) of aanmelding (bij incidenteel overblijven) van uw kind kunt u dit nummer bellen, 's morgens voor 9.00 uur. U kunt uw bericht ook inspreken of sms-sen, u krijgt dan z.s.m. een reactie. 
Als u al eerder weet dat uw kind een keer incidenteel zal overblijven, mag u dat ook al eerder doorgeven.

Voor de betaling van de TSO (via automatische incasso) bestaan 2 varianten waaruit u kunt kiezen:

1. Abonnement.
Als uw kind op vaste dagen overblijft, is het het voordeligst als u een abonnement afsluit. De kosten bij een abonnement bedragen slechts € 2,35 per dag. Een abonnement gaat in op de 1e van de kalendermaand. Het bedrag wordt maandelijks automatisch geïncasseerd, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Bij aanvang van een abonnement tijdens een lopende kalendermaand en in juli en/of augustus moet eerst gebruik worden gemaakt van een strippenkaart voor incidentele opvang.
Daarna kan het abonnement per 1e van volgende kalendermaand ingaan.
Verbruikte strippen in juli en augustus worden in september daaropvolgend geïncasseerd.
Aantal dagen per week: Prijs jaarabonnement:    Per maand incasso (10x):
1 € 94,00 € 9,40
2 € 188,00 € 18,80
3 € 282,00 € 28,20
4 € 376,00 € 37,60

2. Strippenkaart.
Onregelmatig en incidenteel overblijven is alleen mogelijk via een strippenkaart. Deze kaart is kindgebonden en kan dus niet voor broertjes of zusjes gebruikt worden. Een strippenkaart met 5 strippen kost €15,00, wat dus neerkomt op €3,00 per kind per keer. Het is een virtuele kaart; per keer wordt een strip afgeboekt in het registratiesysteem. Wanneer de kaart op is, wordt automatisch een nieuwe aangemaakt en van uw rekening afgeschreven.
Elke dag dat u uw kind wilt laten overblijven via de strippenkaart, dient u dit 's morgens voor 9.00 uur door te geven op bovenstaand nummer.

Onverwacht opvang nodig.
Wanneer uw kind nog nooit gebruik heeft gemaakt van de TSO, en u heeft onverwacht toch opvang nodig tussen de middag, dan kunt u tot op de dag zelf (voor 9.00 uur) uw kind aanmelden, waarna uw kind de formulieren voor aanvraag van een strippenkaart met 5 strippen meekrijgt. U wordt verzocht dit formulier ingevuld z.s.m. mee terug naar school te geven. U kunt het intake- en aanmeldingsformulier ook hieronder downloaden en direct ingevuld meegeven. De strippenkaart blijft geldig zolang uw kind op school zit.

Per keer contant betalen, zonder inschrijving,  is niet mogelijk.

Eten en drinken
De kinderen lunchen met een van thuis meegebracht lunchpakketje.

TSO-Medewerkers.
Voor alle vragen over de TSO kunt u contact opnemen met POS via Corrie van de Giessen, telefoonnummer zie boven.

Corrie van de Giessen (coördinator POS)


TSO-team locatie Van der Waalslaan:
vlnr: Linda, Jacolien, Andrea, Rohini, Cindy, Anja, Madura, Conny, Carolien, Hetty, Cennet.


TSO-team locatie Valkweg:
vlnr: Hetty, Ellen, Bulbul, Adri, Suzanne, Mariet, Shalinie. Niet op de foto: Raisa.

Downloads 
Om uw kind aan te melden, dient u het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. U kunt deze op school inleveren bij de leerkracht:

AANMELDINGSFORMULIER POS

Leest u ook het reglement en de algemene voorwaarden door:

TSO-REGLEMENT POS VOOR DE PWA

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als er gegevens veranderen voor uw kind (andere overblijfdagen, adreswijziging, etc.), wilt u dan het mutatieformulier invullen:

MUTATIEFORMULIER POS

Alle bovenstaande formulieren zijn ook op school verkrijgbaar. U kunt hierom vragen bij de overblijfmedewerkers.