Welkom op de pagina van groep 6B

Onze klas
Onze klas bestaat uit 21 leerlingen een meester en een juffrouw. De meester Bakker geeft les op maandag, dinsdag en woensdag. De juf Sterrenburg op donderdag en vrijdag. Na de herfstvakantie krijgen we versterking van Meester Daniël Floor. Hij is een LIO-student en werkt bij ons in de klas van maandag t/m donderdag tot begin maart.

We werken hard, leren veel en helpen elkaar waar nodig. De kanjertraining helpt ons hierbij. Met kanjertraining gaat het over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Met elkaar proberen we er een leuk en leerzaam jaar van te maken. En dat lukt heel erg goed in onze groep. We hebben het erg fijn met elkaar!

Vakken
Iedere dag beginnen we met bijbelse geschiedenis. We luisteren dan naar een verhaal uit de bijbel, praten hierover en maken er ook wel eens een werkstukje over. Rekenen, taal en spelling doen we op de computer. Ook de zaakvakken (Blink), verkeer en begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) komen ook iedere week aan bod. Natuurlijk mogen handvaardigheid en tekenen niet ontbreken.


 
Huiswerk
In onze agenda en op het schoolbord schrijven wij ons huiswerk. We hebben ongeveer 2x per week huiswerk. Een goede voorbereiding op groep 7 en 8.

Activiteiten / projecten
Elk jaar vieren wij het PWA-feest. Het thema voor dit jaar is nog onbekend. Daarnaast ondernemen wij in groep 6 ook leuke en leerzame activiteiten. Normaal gesproken staan de volgende activiteiten ook op de planning: De schoolreis, sinterklaas, het schoolontbijt, de Hooizolder, een bezoekje aan de bieb e.d.

Twee keer per jaar hebben wij een creamiddag. Ook besteden wij aandacht aan de christelijke feestdagen. Zo vieren wij kerst in de kerk.
Helaas kon er door Corona bijna niets door gaan en hebben we heel lang on-line op Teams de lessen gevolgd. Gelukkig is dat in onze groep heel erg goed gedaan en hebben we in deze periode ook veel kunnen leren.
Momenteel zijn we weer op school en dat is fijn! Er gaat natuurlijk niets boven gewoon op school samen te zijn, te spelen en te leren

Laptops
Op onze school werken we al weer een aantal jaar met laptops. Het gebruik hiervan wordt een goede gewoonte. Natuurlijk blijven wij ook schrijven in onze schriften, dingen uitrekenen op ons kladblok etc. Schrijven is en blijft belangrijk!