Vakantierooster 2020-2021

Vakantierooster 2020-2021:
 
 Herfstvakantie  maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
 Kerstvakantie  vrijdagmiddag  18 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
 Voorjaarsvakantie  maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
 Goede Vrijdag - Tweede Paasdag   vrijdag 2 april  en maandag  5 april 2021
 Meivakantie maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
 Hemelvaartsdag + extra dag  donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
 Tweede Pinksterdag  maandag 24 mei 2021
 Zomervakantie  donderdagmiddag 15 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021