Plusklas

De plusklas is een bovenschoolse voorziening van de VCOPS voor begaafde kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de Prins Willem-Alexanderschool, de Anne de Vriesschool en de Oranje-Nassauschool. Bij de start in 2008 hebben de kinderen zelf de naam gekozen: Willie Wortel Werkgroep (www).

De groep komt op woensdagochtend bij elkaar in gebouw Rehoboth (P.C. Hooftlaan 1) o.l.v. een speciaal daarvoor gespecialiseerde leerkracht; mevr. Aika Timmers.

Wilt u meer weten over deze voorziening; de visie die er achter schuil gaat, de selectiecriteria, de doelen en de werkwijze, dan kunt u ons intern algemeen beleidsdocument over de plusklas raadplegen:

INTERN BELEIDSDOCUMENT PLUSKLAS VCOPS

WEBLOG - bekijk de foto's en lees wat er gebeurt in de plusklas...
De leerkracht houdt een weblog bij over wat er gebeurt in de plusklas. Klik op onderstaande link om eens een kijkje te nemen:Heeft u specifieke vragen over de plusklas, of over de toelatingscriteria, dan kunt u bij ons op school contact opnemen met Cora Crezee (Intern Begeleider Valkweg), Annie de Jong (Intern Begeleider Waalslaan) of Jolanda Maaskant (directeur locatie Waalslaan, tevens bovenschools coördinator Plusklas namens de directies van de deelnemende scholen).