Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

BSO (buitenschoolse opvang)

Buitenschoolse opvang (BSO)

Als u voor of na schooltijd opvang nodig heeft voor uw kind, kunt u dit natuurlijk altijd naar eigen inzicht regelen. U kunt afspraken maken met familie, of kiezen voor een gastouderbureau of een kinderopvangorganisatie van uw eigen keuze. 

Basisscholen hebben de wettelijke plicht om buitenschoolse opvang aan te bieden voor hun leerlingen. Dat betekent niet dat die opvang door de school zelf, of in het eigen schoolgebouw georganiseerd moet worden, want goede BSO-voorzieningen kunnen alleen gerealiseerd worden bij nieuwbouw, of als er sprake is van een terugloop van het aantal leerlingen, waardoor er vrijgekomen ruimtes (lokalen) verbouwd kunnen worden op een manier die aan de wettelijke eisen voldoet.

De Sliedrechtse basisscholen hebben er gezamenlijk voor gekozen om de buitenschoolse opvang van hun leerlingen uit te besteden aan professionele organisaties, zodat de kwaliteit van de opvang voorop staat. De PWA is een partnerschap aangegaan met de christelijke kinderopvangorganisatie Eigenwijs. 

De BSO van Eigenwijs is gevestigd in ons gebouw op locatie Valkweg. Daar is ruimte gecreëerd voor een kwalitatief uitstekende opvang met veel mogelijkheden voor ontspanning en leuke activiteiten voor de kinderen. De kinderen van locatie Waalslaan worden door Eigenwijs voor en na schooltijd gehaald en gebracht. U heeft daar als ouder geen omkijken naar. 

Wilt u gebruik maken van BSO, dan kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij Eigenwijs. Via onderstaande link wordt u doorverwezen naar de website, waarop u alle informatie kunt vinden: