Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Ouder-app "Parro"


Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar zonder app, bv. op een pc, via talk.parro.com.

Waarom een app
Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen van privé-telefoonnummers en het vormen van WhatsAppgroepen vinden veel ouders en leerkrachten niet wenselijk. Parro is een prettig en AVG-proof alternatief. Parro gebruiken we voor korte mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto's delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. U kunt als ouder de leerkracht een mededeling of vraag sturen, of uw kind ziek melden (voor 08.15 uur). De Nieuwsbrief (maandelijks) blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is ruimte voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken, en de kalender, zodat u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom de Nieuwsbrief steeds goed te blijven lezen. Deze ontvangt u ook via Parro, en hij staat op onze site.
 
Gesprekplanner
Een onderdeel van Parro is het plannen van de 10-minutengesprekken. Leerkrachten zetten de uitnodiging uit om de gesprekken in te plannen. Ouders met meerdere kinderen krijgen de mogelijkheid om 1 dag eerder te plannen, zodat ze meer kans hebben om de gesprekken aansluitend te plannen. (houd steeds 10 minuten aan tussen het eind van het ene, en het begin van het volgende gesprek). Er kan één gesprek per kind gepland worden. (lees in de schoolgids het stukje over gescheiden ouders en dubbele gesprekken). Na een paar dagen sluit de inschrijving en zal de leerkracht de overige gesprekken inplannen. De leerkracht stuurt via Parro een bevestiging dat de tijden vast staan. In de Nieuwsbrief en op de jaarplanning ziet u ruim van tevoren welke avonden er voor de gesprekken zijn vastgesteld. Daarin melden we ook wanneer de mogelijkheid van plannen open komt te staan.
 
Een paar tips voor het gebruik van Parro
Parro is echt alleen bedoeld voor korte mededelingen. Als u iets over uw kind wilt bespreken, doe dit dan persoonlijk: pak de telefoon (na schooltijd) of maak een afspraak met de leerkracht voor een gesprekje.
We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar. Buiten hun werktijden om, kunnen zij Parro uitzetten. Verwacht daarom niet direct antwoord van een leerkracht. Overdag zijn de leerkrachten aan het werk met de kinderen, of in bespreking met collega's of ouders. Hun telefoon staat dan in principe uit of stil. We hebben op school de afspraak dat leerkrachten op een vraag via Parro op hun werkdagen reageren binnen 48 uur. Bij bijzonderheden die de leerkracht echt snel moet weten is het daarom raadzaam om direct contact op te nemen met school, via de schooltelefoon.
 
Verschillende opties
U kunt zelf een gesprek starten met de leerkracht, en de leerkracht kan u persoonlijk een berichtje sturen. U kunt dan antwoorden. De leerkracht kan ook een mededeling doen of een foto delen met alle ouders van de groep. De leerkracht kan er dan voor kiezen om de mogelijkheid op antwoorden bij dat bericht uit te zetten. Dan wordt het een 'no reply'. Dat is handig om te voorkomen dat ouders antwoorden met "oké", of "schattige foto", of iets dergelijks. Het kost de leerkracht dan veel tijd om al die antwoorden te lezen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Maar de leerkracht kan er ook voor kiezen om wél te laten antwoorden op een bericht, als dat van belang is. Wilt u dan zo kort en zakelijk mogelijk antwoorden, en geen overbodige reacties geven? Onderling communiceren met de ouders van de groep, kan niet via Parro. Dat is een bewuste keuze, omdat veel ouders dit ongewenst vinden, en omdat Parro dan zoveel meldingen gaat geven, dat je daardoor belangrijke mededelingen zou kunnen gaan missen.
 
Starten met Parro
Download de (voor ouders gratis) app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer, laptop of Windows-Phone; ga op internet naar: talk.parro.com
Meld u aan met de code die u heeft ontvangen op uw mailadres. Via 'profiel' kunt u de app naar uw wensen instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvangt u een melding. Heeft u nog vragen, vraag dan of een andere ouder u misschien even kan helpen, of stel uw vraag op school aan de leerkracht. Op  support.parro.com vindt u ook antwoord op vele vragen. We hopen dat u Parro als een prettig communicatiemiddel zult gaan ervaren.