Beleid tegen pesten

Beleid tegen pesten.

Op onze school heerst een veilig en prettig pedagogisch klimaat. Dat vinden we niet alleen zelf, maar dat blijkt ook uit (landelijk genormeerde) onderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel. Ook de onderwijsinspectie kwalificeerde dit aspect op onze school als "goed".

Natuurlijk zijn we daar als team blij mee en trots op. Maar... het betekent niet dat er op onze school nooit gepest wordt. En pesten is altijd erg. Voor het slachtoffer, maar ook voor de pester. Want pesten is iets waar alle betrokkenen ongelukkig van worden.

We hebben gedegen onderzoek gedaan naar wat de beste manieren zijn om pestgedrag op school aan te pakken, en vooral: te voorkómen. Dat onderzoek heeft geleid tot scholing voor ons personeel en een beleidsplan, waar we ons als team serieus aan houden.

De uitgangspunten in dit plan zijn tot op de dag van vandaag valide en waardevol. Om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden, hebben we ook de hulp van alle ouders nodig. We hopen dat u ons ondersteunt.

Dit beleidsplan "Geef me de vijf!", een schooldocument gericht op leerkrachten, is ook voor u als ouder in te zien. We hopen dat u een keer de moeite neemt om het te lezen, zodat u weet waar wij met elkaar voor willen staan. Onder het plaatje vindt u diverse links.

In schooljaar 2020-2021 zal een nieuw plan geschreven worden, dat aspecten van de Kanjertraining zal verweven met het bestaande beleid. Tot dit nieuwe plan vastgesteld is door de MR, zullen onderstaande documenten van kracht blijven.                

SCHOOLBELEIDSPLAN "GEEF ME DE VIJF!"

INVULFORMULIEREN VOOR DE KINDEREN  (Lees in het plan wanneer en waarom we die gebruiken)

DE VIJF BASISREGELS IN PICTOGRAMMEN (voor de kleuters)