Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

3B

Welkom in groep 3b!

Yes! In groep 3 leren we lezen!
Dat klopt inderdaad en dat is erg leuk, maar we doen nog veel meer in groep 3.
Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder.

Wij zijn groep 3B en zitten in lokaal 5. We hebben 22 leerlingen en de juffen zijn juf Zoutendijk (maandag, donderdag en vrijdag) en juf Spruijtenburg (dinsdag en woensdag). In groep 3 staat er elke dag lezen, schrijven en rekenen op het programma. Dit zijn niet de enige vakken in groep 3. We zullen u hieronder iets vertellen over de verschillende vakken.

Godsdienst
Elke dag in groep 3 starten we met het elkaar welkom heten, het gebed en 2x in de week wordt er een verhaal uit de bijbel verteld. Op maandag wordt er een inleidend verhaal verteld over de Bijbelverhalen die in de betreffende week naar voren komen. Ook is er regelmatig ruimte voor een verwerking van het Bijbelverhaal of het zingen van Bijbelse liedjes. De methode die we gebruiken heet Kind op Maandag.

Lezen
We leren lezen met de methode Veilig Leren Lezen. De bij “Zoem” helpt ons hierbij. Het eerste half jaar in groep 3 leren we om de dag een nieuwe letter erbij. De letters die we leren komen op het letterbord te hangen. Met deze letters gaan we al snel woorden maken en lezen. In het begin zijn dit vooral woorden met 2 of 3 letters. Later in het jaar worden de woorden steeds langer en leren we ook langere zinnen te lezen. Behalve het lezen van woorden oefenen we in de methode ook veel met het schrijven van woorden. Gelukkig hebben we een heel jaar de tijd om het lezen en schrijven onder de knie te krijgen.
Elke dag is er ook ruimte voor vrij lezen. We hebben veel verschillende soorten boeken/tijdschriften in de klas. De kinderen mogen dan zelf een boek of tijdschrift uitkiezen om te gaan lezen.

Rekenen
Voor het leren rekenen gebruiken we de methode De Wereld in Getallen. In het begin van groep 3 zullen we nog veel oefenen met optellen, terugtellen, tellen van hoeveelheden en de begrippen meer/minder/evenveel. Al snel volgen ook de + en de – sommen, het splitsen van getallen (6= 2 en 4, maar ook 3 en 3), het verdelen van aantallen, het plaatsen van de getallen 0 t/m 100 op de getallenlijn en het klokkijken (voornamelijk hele en halve uren). Ook het meten en wegen en het aflezen van een plattegrond komen in groep 3 al naar voren.

Schrijven
We leren om netjes te schrijven met de methode Pennenstreken. In groep 3 schrijven we in blokschrift. We leren niet alleen om de letters te schrijven, maar ook om de cijfers te schrijven. Tijdens het schrijven letten we op een goede zithouding en pengreep. 
 
Biologie, Aardrijkskunde en Geschiedenis
Deze drie vakken worden gecombineerd in de methode Blink. In deze methode komen verschillende thema's naar voren waar we vervolgens een aantal weken over werken. Ook wordt de methode Wijzer gebruikt in groep 3. Verschillende onderwerpen komen hierin naar voren, zoals: Waar woon ik? Waar wonen dieren? Ik groei, voel je fit, de seizoenen, we gaan op reis, water, etc.

Verkeer
We geven een aantal verkeerslessen in groep 3. Hierbij komen de verkeersborden aan de orde en belangrijke verkeersregels. Ook veiligheid speelt een belangrijke rol in de verkeerslessen.

Creatieve vakken
In groep 3 is er veel ruimte voor de creatieve vakken: tekenen, handvaardigheid en muziek. We proberen deze vakken bij het thema aan te laten sluiten waar we op dat moment in de klas mee bezig zijn. Bij tekenen en handvaardigheid laten we zoveel mogelijk verschillende technieken/werkvormen aan bod komen.

Kanjertraining
We werken op school met de Kanjertraining. Een training die ons met behulp van een verhaal en spellen leert hoe we goed met elkaar om kunnen gaan. Ook de zwarte, rode, witte en gele pet spelen een belangrijk rol.
Op deze manier is en blijft het gezellig in groep 3!
We hopen u zo een beetje een beeld te hebben gegeven van wat we allemaal doen in groep 3.