7A

Onze klas
Onze klas bestaat uit 27  leerlingen en twee meesters (wij hebben namelijk een stagemeester). We werken hard, leren veel en helpen elkaar waar nodig. De kanjertraining helpt ons hierbij ook. Met kanjertraining gaat het over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Met elkaar maken we er een leuk en leerzaam jaar van.

Vakken
Wij werken zoals vele groepen dagelijks aan godsdienst, rekenen, taal en spelling. De zaakvakken en begrijpend lezen komen zo’n twee à drie keer per week naar voren. Ook besteden wij aandacht aan het nieuwe vak ZIP. Dit is een beknopt programma waarbij alle onderdelen van informatieverwerking naar voren komen, zoals: naslagwerken hanteren, schema’s, tabellen en grafieken lezen, kaartlezen en informatie opzoeken.

Verkeer
In groep 7 wordt het theoretisch verkeersexamen gedaan. Naast de lessen uit de verkeersmethode, zullen we regelmatig een verkeersexamen oefenen. Het theoretisch verkeersexamen vindt plaats in april. Het praktisch examen verwachten wij dat u dit zelf met de kinderen oefent.

Voor verdere informatie van de vakken verwijs ik u naar de ‘informatiebrief groep 7 2020-2021’, uitgedeeld op de (digitale) informatieavond. Hierin staan veel tips voor thuis.
Huiswerk(map)
In onze agenda / schoolbord schrijven wij ons huiswerk op. We hebben (bijna) dagelijks huiswerk. Een goede voorbereiding op groep 8. Elke vrijdag is er een ‘agenda check’ voor de komende week.

Activiteiten / projecten / gezondheidseducatie
In groep 7 ondernemen wij ook leuke en leerzame activiteiten. Zo staan de volgende activiteiten op de planning: Het Archeon, Hooizolder (thema elektriciteit), Waterraketles (Techniekles) en Het Nationaal Archief (tentoonstelling WOII).
Twee keer per jaar hebben wij een creamiddag. Ook besteden wij aandacht aan de christelijke feestdagen. Zo vieren wij kerst in de kerk. Helaas zijn wij op dit moment afhankelijk van de coronamaatregelen en kunnen tot op heden dergelijke activiteiten niet (fysiek) plaatsvinden.

Laptops
We werken nu voor het vierde jaar met laptops. Het gebruik hiervan wordt een goede gewoonte. Natuurlijk blijven wij ook schrijven in onze schriften, dingen uitrekenen op ons kladblok etc. Schrijven is en blijft belangrijk! Zeker bij het inoefenen, instructie of het uitrekenen van een lastige rekenvraag.