Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

8A

Welkom bij groep 8a

Onze klas
Zoals u hierboven kunt zien bestaat onze klas uit 16 leerlingen met 2 juffen. We werken hard, leren veel en helpen elkaar waar nodig. De kanjertraining helpt ons hierbij ook. Groep 8 is natuurlijk ook het laatste jaar op de basisschool. Na de zomervakantie gaan wij naar het voortgezet onderwijs. Een nieuwe periode staat op ons te wachten, maar eerst gaan wij dit schooljaar op een leuke en goede manier afsluiten.

Vakken
Wij werken zoals vele groepen dagelijks aan godsdienst, rekenen, taal en spelling. De zaakvakken komen zo’n drie a vier keer per week naar voren. 

Huiswerk
In onze agenda schrijven wij ons huiswerk op. We hebben (bijna) dagelijks huiswerk. Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Wie is de baas (burgerschap)
In groep 8 krijgen wij enkele lessen over Staatsinrichting. We proberen ook actuele onderwerpen over de politiek in de klas te bespreken, zoals bijvoorbeeld de verkiezingen.

Lezen 

Op school besteden we veel tijd aan (vrij) lezen. Voor het vak begrijpend lezen gebruiken we de methode Atlantis. In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. Kinderen leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les centraal. In oktober besteden we extra aandacht aan lezen in de Kinderboekenweek.  

Projecten 
Door het jaar heen zijn er verschillende speciale momenten waar we naar uitkijken. Zo is er het PWA-feest, twee keer per jaar een crea-ochtend en natuurlijk besteden we ook aandacht aan de crhistelijke feestdagen. Zo vieren we Kerst in de kerk. Dus ook dit jaar staan er weer leuke feesten op de planning.  

Laptops 
We werken sinds vier jaar met laptops. Het gebruik hiervan wordt een goede gewoonte. Natuurlijk blijven wij ook schrijven in onze schriften, dingen uitrekenen op ons kladblok etc. Schrijven is en blijft belangrijk! 

Bovenbouw 
Van 15 t/m 17 mei gaan wij op schoolkamp in Lunteren. Hier kijken wij natuurlijk erg naar uit! Ook werken wij dit jaar aan een ‘afscheidsfilm’. Wij hopen dat onze ouders, ons dan willen helpen/begeleiden voor en tijdens deze avond.