Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Welkom op de pagina van groep 2E

Welkom op de pagina van groep 2E

Op dit moment bestaat onze groep uit 22 kinderen en 2 juffen.
De kinderen in onze groep zijn heel sociaal. Zij vinden het leuk om elkaar te helpen. Spelen in en buiten de groep vinden de kinderen een feest. En er wordt ondertussen veel geleerd.
 
Werkwijze in de groep
In onze groep werken wij vanuit thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. Daardoor is de betrokkenheid van de kinderen in de groep groot. In deze thema’s zijn alle vakgebieden verweven.
 
Dagprogramma
Elke schooldag bestaat uit een aantal vaste onderdelen:
Kringactiviteit, werkles, buitenspel, gymles, muzikale activiteit of eten/drinken. Door het ophangen van z.g. dagritmekaarten wordt de volgorde van de activiteiten voor de kinderen zichtbaar gemaakt. De volgorde kan per dag verschillen.
 
De kringactiviteit
In de kring komen dagelijkse routines aan orde zoals het benoemen van de dag en de datum en het bekijken van de dagritmekaarten van die dag. Wanneer de dag geopend is doen we samen een taal-, reken- of wereldoriëntatieactiviteit.  
 
In de kring besteden wij ook aandacht aan liedjes, versjes, prentenboeken (begrijpend luisteren) en sociaal-emotionele vorming. Ongeveer 1x in de 3 weken wordt er een nieuwe letter aangeboden. Dit zijn letters die in de eerste periode van groep 3 worden aangeleerd. Op een speelse manier maken de kinderen al kennis met deze letter. De kinderen kunnen thuis op zoek gaan naar spulletjes die horen bij de letter.  
 
De werkles
Tijdens de werkles kunnen de kinderen kiezen uit:
  • Hoekenwerk; jonge kinderen leren veel d.m.v. spel. We maken gebruik van speelhoeken die regelmatig worden aangepast, zodat ze aansluiten bij het thema van dat moment zodat we een uitdagende en steeds wisselende leeromgeving creëren.
  • Constructie en bouwmateriaal.
  • Taal- en leesmateriaal
  • Reken- en telmateriaal
  • Expressiemateriaal: tekenen/schilderen, knutselen, vouwen, knippen en plakken.
Alle leerlingen hebben een eigen naamkaartje. Dit kaartje hangen ze bij de activiteit van hun keuze. Naast de z.g. keuzewerkjes kennen we bij elk thema ook z.g. taakwerkjes. Dit zijn verplichte werkjes. Een taakwerkje kan een maak/knutselactiviteit zijn, maar ook het spelen in een themahoek of ontwikkelingsmateriaal kan een taakwerkje zijn.  
 
Het buitenspel, de gymles
Jonge kinderen bewegen heel graag. Ook in onze groep is dat zo. Door het buitenspelen ontdekken kinderen de plek van zichzelf in de wereld om zich heen. Spel bevordert de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, de taalontwikkeling en de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling. Ook bevordert het het voorstellingsvermogen en het zelfbewustzijn van de kinderen.