Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Welkom op de pagina van groep 3C

Wij zijn groep 3c!

In onze groep zitten 21 kinderen. In groep 3 staat er onder andere lezen, schrijven en rekenen op het programma.

Godsdienst
Elke dag heten we elkaar welkom, beginnen we met gebed zingen we en twee keer in de week wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld. Op maandag openen we de week in de kring. Ook is er regelmatig ruimte voor een verwerking van het Bijbelverhaal en het zingen van Bijbelse liedjes. De methode die we gebruiken heet 'Kind op Maandag'.

Lezen
Wij leren lezen met de methode 'Veilig Leren Lezen'. De bij 'Zoem' helpt ons hierbij. Het eerste half jaar leren we er om de dag een nieuwe letter bij. De geleerde letters komen op het letterbord te hangen. Met deze letters maken we woorden en leren we lezen. Behalve het lezen van woorden, wordt er ook veel geoefend met het schrijven van woorden. Gelukkig hebben wij een heel jaar de tijd om het lezen en schrijven onder de knie te krijgen.

Rekenen
Voor het leren rekenen gebruiken wij de methode 'De Wereld in Getallen'. In het begin van groep 3 wordt er nog veel geoefend met optellen, terugtellen, tellen van hoeveelheden en de begrippen meer/minder/evenveel. Al snel volgen ook de + en de – sommen, het splitsen van getallen (6= 2 en 4, maar ook 3 en 3), het verdelen van aantallen, het plaatsen van de getallen 0 t/m 100 op de getallenlijn en het klokkijken (voornamelijk hele en halve uren). Ook het meten en wegen en het aflezen van een plattegrond komen in groep 3 al naar voren.

Schrijven
Wij leren schrijven met de methode 'Pennenstreken' We schrijven met blokletters. 'Pennenstreken' sluit goed aan bij 'Veilig Leren Lezen'. Als leerlingen letters kunnen schrijven, herkennen en onderscheiden zij de letters daarna sneller. Dat helpt het leren lezen! We oefenen ook veel met de pengreep en een goede zithouding.

Maar… naast lezen, rekenen en schrijven hebben wij ook nog tijd over voor andere vakken. Denk hierbij aan crea, verkeer, muziek, kanjertraining, gym en wereldoriëntatie.

Zo heeft u een beetje een idee van wat wij doen in groep 3.