Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

5B

Welkom op de pagina van groep 5B

Onze klas 
Groep 5B bestaat uit 15 gezellige kinderen! Onze juf Diana Visser is er vier dagen in de week en wij hebben meester Peter Vogel op woensdag! Wij werken hard, leren veel en helpen elkaar waar dat nodig is. De Kanjertraining helpt ons hierbij, want de basis van een fijne klas is vertrouwen. Met elkaar maken wij er een leuk en leerzaam jaar van en dat lukt heel erg goed in onze klas. Onze favoriete onderdelen op school zijn toch wel creatief, de buitenlessen, het circuit met leuke onderdelen zoals het hengelspel of krokodillezen en natuurlijk de gym!

Christelijk onderwijs
Elke ochtend beginnen wij met een gebed, dit jaar gaan wij ook oefenen om hardop te bidden in een kringgebed. Best spannend, maar heel waardevol om met elkaar God te danken voor alles wat Hij ons geeft. Wij vertellen dit jaar de mooie verhalen uit de Bijbel, maar gaan er ook praktisch mee aan de slag door een verwerking of een Bijbelstudie. Het zingen van mooie liederen, is nu al favoriet in de klas! Wat fijn om met elkaar God op deze manier te loven!

Vakken 
Wij werken elke dag aan de vakken rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen!
In groep 5 komen er veel nieuwe onderwerpen voorbij met onze methode Wereld in Getallen 5, maar er zijn ook basisvaardigheden die belangrijk blijven om te oefenen. In groep 5 moeten de kinderen de tafels uit hun hoofd kennen, dus thuis oefenen blijft ook belangrijk. 
Dit jaar hebben wij een nieuwe methode voor taal en spelling! Taal Actief 5 helpt ons nog beter om de wereld van de Nederlandse taal in te duiken. Om goed te communiceren, heb je een sterke basis nodig. Wij besteden daarom veel aandacht aan woordenschat, woord- en zinsbouw, taalgebruik en spelling. Met spelling hebben wij 'nieuwe' categorieën, allemaal in de vorm van dierennamen. Elke dag doen wij een vijf-woordendictee waarbij de kinderen de spellingregel hardop moeten verwoorden, bijvoorbeeld: 'net als haai. Ik hoor /j/, ik schrijf i'
Lezen is leuk én belangrijk! Op school lezen wij elke dag 15 minuten, goed om dit thuis ook te blijven doen. In groep 5 komt de nadruk nog sterker te liggen op begrijpend lezen omdat een goed tekstbegrip nodig is voor de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Op school gaan wij aan de slag met technisch én begrijpend lezen door de methode Atlantis.
De zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek zijn vaak ‘s middags aan de beurt. Wij gebruiken hiervoor de methode Blink. Onderwerpen zoals de hunebedden in Drenthe, de Romeinen in ons land en de gilden in de Middeleeuwen komen langs bij geschiedenis. Terwijl wij met aardrijkskunde weer meer ontdekken over de Nederlandse provincies en over waar ons eten eigenlijk vandaan komt. Met natuur & techniek gaat het dit jaar onder andere over het weer en ons eigen lichaam!
In groep 5 krijgen wij voor het eerst Engels! In de lessen praten wij alleen maar Engels, zodat de kinderen hiermee vertrouwd raken. Onze woordenschat wordt groter door te werken aan woorden rondom de thema's: meeting people, food, health, spare time, home en asking the way! We are ready to learn!

Laptops 
Op onze school werken wij alweer een aantal jaar met laptops, dit werkt erg fijn. Toch vinden wij het erg belangrijk om te blijven schrijven. Zoals sommen uitrekenen in ons uitrekenschrift en dit daarna in te vullen op de laptop. Met spelling en taal werken wij in werkboeken. Het is wel fijn om extra te kunnen oefenen op de laptop, hier krijgen wij taken die passen bij ons niveau!  

Lieve groetjes, 
Groep 5B